Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 06 2020

gumisiowelove
0008 a8f7 500
Reposted fromtoganja toganja viamothsdevourer mothsdevourer

April 05 2020

gumisiowelove
1277 ca7b 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viadusielecc dusielecc
gumisiowelove
8531 dd5b
Reposted fromEtnigos Etnigos viadusielecc dusielecc
gumisiowelove
0992 9671 500
Reposted fromDoopamina Doopamina viadusielecc dusielecc
gumisiowelove
Im starszy jesteś, tym bardziej zdajesz sobie sprawę, że nie chcesz mieć niepotrzebnych dramatów lub wyczerpujących konfliktów, po prostu chcesz mieć miejsce, w którym można poczuć spokój lub ludzi, którzy go generują. 
— trzask.prask
Reposted fromlovvie lovvie viadusielecc dusielecc
gumisiowelove
7990 c56d 500
Reposted fromnyaako nyaako viadusielecc dusielecc
gumisiowelove
0478 05ad 500
Reposted frompamieciodlegle pamieciodlegle viadusielecc dusielecc
gumisiowelove
Reposted fromshakeme shakeme viadusielecc dusielecc
gumisiowelove
Kiedy wiesz, co naprawdę lubisz, trochę bardziej wiesz, kim jesteś.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viakaatee kaatee
gumisiowelove
6758 9b58
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakaatee kaatee
gumisiowelove
3925 d4aa
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viakaatee kaatee
(…) dobroć uważam za ważniejszą od inteligencji i talentu".
— Michel Houellebecq “Interwencje 2”
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viakaatee kaatee
Poznałem Cię przypadkiem i był to najpiękniejszy przypadek w moim życiu.
— (via raddestinyphilosopher)
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viakaatee kaatee
gumisiowelove
Ja chcę niewiele - Ciebie i zieleń. I żeby sercu było bezpiecznie.
— Władysław Broniewski
Reposted fromagapka agapka viakaatee kaatee
gumisiowelove
Reposted fromshakeme shakeme viakaatee kaatee
gumisiowelove
Reposted fromshakeme shakeme viakaatee kaatee
gumisiowelove
Reposted fromshakeme shakeme viakaatee kaatee
gumisiowelove
Reposted fromshakeme shakeme viakaatee kaatee
gumisiowelove
Reposted fromshakeme shakeme viakaatee kaatee
gumisiowelove
Reposted fromshakeme shakeme viakaatee kaatee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl