Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 17 2020

gumisiowelove
0087 90b2 500
The Peanut Butter Falcon 2019
gumisiowelove

January 04 2020

gumisiowelove
1174 e00e
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viastrzepy strzepy
gumisiowelove
5555 506e 500
Reposted fromSilentRule SilentRule vialaparisienne laparisienne
gumisiowelove
gumisiowelove
0740 6099 500
Reposted fromnezavisan nezavisan vialaparisienne laparisienne
gumisiowelove
4935 79b6
Reposted fromwagabunda wagabunda vialaparisienne laparisienne
gumisiowelove
Ja to nawet lubię, kiedy coś spotyka mnie po raz pierwszy w życiu. To takie... odświeżające. I jakoś pocieszające, że jeszcze nie wszystko człowiek przeszedł i zna. 
— Jacek Podsiadło
gumisiowelove
Życie ma dokładnie taką wartość, jaką mu się przypisuje, sformułowanie z pewnością banalne. Dla mnie zrozumienie tego było tak nowe i zapierające dech w piersiach, że nie umiałem go urzeczywistnić.
— Ingmar Bergman "Laterna magica"
gumisiowelove
6155 12b9 500
Reposted fromsavatage savatage vialaparisienne laparisienne
gumisiowelove
0762 a5d9 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viastrzepy strzepy
gumisiowelove
4524 2067 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viastrzepy strzepy
gumisiowelove
gumisiowelove
6157 2835 500
Reposted fromsavatage savatage viastrzepy strzepy
gumisiowelove
3560 a577 500
Reposted fromcvx cvx viastrzepy strzepy
gumisiowelove
4512 400b
Reposted fromGIFer GIFer viastrzepy strzepy
gumisiowelove
3354 893a 500
Reposted fromgettynaked gettynaked viastrzepy strzepy
gumisiowelove
3516 08b8 500
Reposted frommiischa miischa viastrzepy strzepy
gumisiowelove
3683 d726 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viastrzepy strzepy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl