Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 05 2018

gumisiowelove
Dobrym ludziom codziennie przytrafiają się złe rzeczy.
— "Małe wielkie rzeczy", Jodie Picoult
Reposted fromavooid avooid vialaparisienne laparisienne
gumisiowelove
1048 a957 500
Reposted fromnutt nutt vialaparisienne laparisienne
6312 c13c
gumisiowelove
Każdy z nas ma w sercu coś, co będzie dźwigać zawsze, nawet jeśli ludzie wokół nas o tym zapomnieli bądź nie mają pojęcia. 
— Peter V. Brett
Reposted fromjesienzycia jesienzycia vialaparisienne laparisienne
gumisiowelove
Straciłeś dla mnie tyle czasu, że poczułem się ważny.
— Antoine de Saint-Exupery
gumisiowelove
8734 b161 500
Reposted fromFienrira Fienrira vialaparisienne laparisienne
gumisiowelove
Czasem poznaje się kogoś, kto zmienia Cię na zawsze i z jakiegoś powodu nie staje się częścią Twojego życia. Problem polega na tym, że nigdy nie zapomina się tego kogoś. 
— Leisa Rayven "Zły Romeo"
Reposted fromWilalena Wilalena vialaparisienne laparisienne
6445 22fd
Reposted fromSkydelan Skydelan vialaparisienne laparisienne
gumisiowelove
0669 efe5 500
Reposted fromyourtitle yourtitle vialaparisienne laparisienne
2579 fe50
Reposted fromspitblaze spitblaze vialaparisienne laparisienne

February 02 2018

gumisiowelove
2411 f431 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialaparisienne laparisienne
gumisiowelove
gumisiowelove
1723 631d 500
Reposted from4777727772 4777727772 vialaparisienne laparisienne
gumisiowelove
6819 7f24
Reposted frompeptodowicz peptodowicz vialaparisienne laparisienne
0834 2e9e 500
Reposted fromcrosslab crosslab vialaparisienne laparisienne
gumisiowelove
9071 bef1
Reposted fromcocomove cocomove vialaparisienne laparisienne
0190 df8c 500
Reposted fromsadnessdove sadnessdove vialaparisienne laparisienne
gumisiowelove
6343 cee3
Reposted frompeptodowicz peptodowicz vialaparisienne laparisienne
2534 f8a7
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja vialaparisienne laparisienne
gumisiowelove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl