Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 26 2017

gumisiowelove
Są ludzie, którzy potrafią nie myśleć. Potrafią skupić się na egzaminach, mają w głowie listę zakupów, pieką ciasta a w niedzielę czytają książki. Są ludzie, którzy cieszą się każdym dniem, nową bluzką, wizytą u fryzjera, wyjściem do kina z bliską im osobą. Są też tacy ludzie, którzy myślą za dużo. Myślą o upływającym zbyt szybko czasie, o tym, że wszystko się nieustannie zmienia, o swoim życiu. Każdego wieczoru martwią się, że oto minął kolejny dzień, kolejny dzień minął im na niczym. Boją się, że zabraknie im czasu, że nie zdążą zrobić wszystkiego co chcieliby zrobić, nie zdążą powiedzieć swoim bliskim, że ich kochają i potrzebują. Że każda minuta, która właśnie mija to kolejna minuta bliżej końca. Ich, bądź tych na którym im zależy. Dla niektórych 24 lata to wiek bardzo młody, start w przyszłość, początek dorosłego życia. Dla innych to dopiero początek szukania sensu, próba znalezienia odpowiedzi na pytanie ,,kim chcę być? kim jestem?" i przygnębienie, że wciąż nie wiedzą. Rok, kolejny i jeszcze następny a z nim więcej niepewności, więcej smutku, zniechęcenia i coraz mniej ciepła i czułości.
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso viaolalaa olalaa
gumisiowelove
3103 6d02 500
Reposted fromsarazation sarazation viaolalaa olalaa
gumisiowelove
Laguna Beach, USA
gumisiowelove
Jeśli coś było na tyle ważne, że nie możesz o tym zapomnieć wiedz, że musi do ciebie wrócić. Może w innej osobie, innym miejscu, czasie, ale wróci.
— Fiodor Dostojewski
Reposted fromaggape aggape viacytaty cytaty

August 23 2017

gumisiowelove

Favorite world: Do you prefer to focus on the outer world or on your own inner world? This is called Extraversion (E) or Introversion (I).


Information: Do you prefer to focus on the basic information you take in or do you prefer to interpret and add meaning? This is called Sensing (S) or Intuition (N).


Decisions: When making decisions, do you prefer to first look at logic and consistency or first look at the people and special circumstances? This is called Thinking (T) or Feeling (F).


Structure: In dealing with the outside world, do you prefer to get things decided or do you prefer to stay open to new information and options? This is called Judging (J) or Perceiving (P).

— the Myers-Briggs Type Indicator®

August 19 2017

gumisiowelove
5835 6918
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viaoutline outline
gumisiowelove
5690 06a5 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viaoutline outline
gumisiowelove
6036 6ec7 500
Reposted fromsadnesss sadnesss viaoutline outline

August 18 2017

gumisiowelove
0924 c398 500
Reposted fromkatsiu katsiu viastrzepy strzepy
gumisiowelove
4412 e230
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viastrzepy strzepy
gumisiowelove
Simone Signoret by Serge Lido, 1950s
Reposted fromnazwabyla nazwabyla viastrzepy strzepy
7009 fd98
Reposted fromcocokashico cocokashico viaoutline outline
5044 0d79
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaoutline outline
gumisiowelove
0422 cd22 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viaoutline outline
gumisiowelove
Przeraża mnie to, jak bardzo można się co do kogoś pomylić.
Reposted fromSalute Salute viaoutline outline
gumisiowelove
9180 7fed
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viaoutline outline
8894 12e5
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaoutline outline
0379 28f8 500
Reposted fromrorqualmaru rorqualmaru viaoutline outline
gumisiowelove
3161 e10d
"Zawsze masz traktować człowieka jako cel sam w sobie, a nie tylko środek do celu."
Immanuel Kant
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaoutline outline
gumisiowelove
5473 af4c
Reposted fromcocomove cocomove viaoutline outline
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl