Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 06 2018

gumisiowelove
gumisiowelove
Nie pytaj, dopuszczając tylko jedną, żądaną odpowiedź. Nie pytaj wcale. Miłość to decyzja. Jeśli ją podejmujesz, to mów, że kochasz, dawaj. Nie oczekuj zwrotu kosztów. Miej odwagę powiedzieć, że już nie ma miłości. Odejdź zanim zdradzisz i nie licz, że drugą stronę będzie stać na podobną uczciwość. Żyj!, A gdy dostaniesz bęcki, przeżyjesz. Przyszyjesz do rękawa kolejną sprawność. 
— Katarzyna Nosowska "A ja żem jej powiedziała..."
Reposted fromdreamadream dreamadream viacytaty cytaty
gumisiowelove
Kiedy byłam mała i cierpiałam po stracie przyjaciółki, mama powiedziała mi, że niektóre znajomości po prostu się kończą. Błyszczą jasno jak gwiazdy, aż pewnego dnia nagle znikają. Wypalają się.
— Cora Carmack "Coś do stracenia"
Reposted fromdreamadream dreamadream viacytaty cytaty
gumisiowelove
0120 ddc7 500
Reposted fromgarazowka garazowka viastrzepy strzepy
gumisiowelove
Kocham granice. Sierpień jest granicą między latem a jesienią; to najpiękniejszy miesiąc, jaki znam. Zmierzch jest granicą między dniem i nocą, a brzeg jest granicą pomiędzy morzem a lądem. Granica jest tęsknotą: kiedy oboje są zakochani, ale wciąż nie wypowiedzieli ani słowa. Granicą jest bycie w drodze.
— Tove Jansson
Reposted fromretro-girl retro-girl vialaparisienne laparisienne
gumisiowelove
[...] wolę z Tobą zbłądzić, niż z innymi dojść do celu.
— Jodi Picoult "Bez mojej zgody"
Reposted fromyourtitle yourtitle vialaparisienne laparisienne
gumisiowelove
6782 bcca
Reposted fromfilmowy filmowy viastrzepy strzepy
gumisiowelove
1290 59e8 500
Reposted frompulperybka pulperybka viastrzepy strzepy
gumisiowelove
Jedno tylko kochałem: być wolnym, tzn. żeby pozostawiono mnie w spokoju i nie zajmowano się mną w żaden sposób. (...) Nie lubię zależeć od nikogo.
— Emil Cioran "Zeszyty 1957-1972"
gumisiowelove

Chciałam się zakochać w kimś przystojniejszym, ale zakochałam się w tobie. Nic na to nie poradzę.
— Haruki Murakami – Norwegian Wood
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viay-xcv-y y-xcv-y
gumisiowelove

Łatwo jest być piękną kobietą, wystarczy para szpilek i kuse sukienki. Ale żeby być wielką kobietą, musisz ubrać mózg w charakter, osobowość i odwagę.

— Rita Levi Montalcini
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viay-xcv-y y-xcv-y
gumisiowelove
4451 6956
Reposted fromspontaniczna spontaniczna viay-xcv-y y-xcv-y
gumisiowelove
8846 24ed 500
Reposted fromoll oll viastrzepy strzepy
8744 6c1d 500

beskt:

Journal page, trauma.

Reposted fromrawriot rawriot vialaparisienne laparisienne
gumisiowelove
9931 2742 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialaparisienne laparisienne
gumisiowelove
Reposted frommrrru mrrru vialaparisienne laparisienne
gumisiowelove
Reposted frommrrru mrrru vialaparisienne laparisienne
gumisiowelove
4503 eaa0 500
via Radość.
Reposted fromnutt nutt vialaparisienne laparisienne
gumisiowelove
6513 da05 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialaparisienne laparisienne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl