Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 18 2018

gumisiowelove
Reposted frombluuu bluuu vialubie-lato lubie-lato
gumisiowelove
Nieważne dokąd uciekasz  zawsze wpadasz na siebie
— Breakfast at Tiffany's (1961)
gumisiowelove

Myślała o tym, że spotkała – zupełnie przypadkowo – niezwykłego człowieka. Że chciałaby, aby był na zawsze. Na wieczność. Czuła się przy nim tak wyróżniona i tak jedyna jak przy nikim na świecie. 

— Janusz Leon Wiśniewski - S@motność w sieci
gumisiowelove
Moja mała, ja tak tęsknię za Tobą, że mi się w głowie mąci i sam snuję jakieś idiotyczne opowieści. Jeśli nie wrócę do Ciebie to chyba umrę, a Ty wiesz, że jestem specjalistą w reżyserowaniu nieszczęścia.
— Marek Hłasko
Reposted frompesy pesy vialaparisienne laparisienne
gumisiowelove
9309 cc1a 500
gumisiowelove
9730 b01f
Wcale nie takie łatwe. Szkoda, że tak nie potrafię
Reposted from777727772 777727772 vialaparisienne laparisienne
gumisiowelove
3092 4ad6 500
Reposted fromjdeg jdeg vialaparisienne laparisienne
gumisiowelove
2101 177a 500
Paweł Paliński "Zapłacz, a ja cię ukoję, rzekła śmierć"
Reposted fromkartoNik kartoNik vialaparisienne laparisienne
gumisiowelove
Reposted frommefir mefir vialaparisienne laparisienne
gumisiowelove
Chciałoby się zacząć jeszcze raz
— Coma "Daleka droga do domu"
gumisiowelove
5561 a8e9 500
gumisiowelove
2126 2659
Reposted fromoutoflove outoflove vialaparisienne laparisienne
gumisiowelove
0077 fad8
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viastrzepy strzepy
gumisiowelove
Reposted frombluuu bluuu viastrzepy strzepy
1637 40c1 500
Reposted fromjanghye-yung janghye-yung viastrzepy strzepy
gumisiowelove
- Wiesz - zwierzył się Włóczykijowi – takie to jest miłe, jeśli chodzi o ciebie, że mało mówisz. Wydajesz się niesłychanie mądry, dlatego że się nie odzywasz.
— Tove Jansson
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viaflesz flesz

January 16 2018

gumisiowelove
7898 d424
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie viastrzepy strzepy
gumisiowelove
7952 b8ce 500
Reposted fromlovelylovelyu lovelylovelyu
gumisiowelove
7954 a096 500
Reposted fromlovelylovelyu lovelylovelyu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl