Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 28 2017

gumisiowelove
0765 e6cd
Reposted fromAng3ll Ang3ll viay-xcv-y y-xcv-y
gumisiowelove
8298 e190
gumisiowelove
5667 1bdd 500
gumisiowelove
Większość ludzi jest z kimś ze strachu przed samotnością. Ty szukasz magii. To rzadkość.
Reposted frompokolorowana pokolorowana vialubie-lato lubie-lato
gumisiowelove
Nie używaj map innych ludzi. Stwórz własną.
— Regina Brett
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialubie-lato lubie-lato
gumisiowelove
5575 e56a
Reposted fromDoopamina Doopamina vialubie-lato lubie-lato
gumisiowelove

March 27 2017

1380 d87a 500
Reposted fromjovialdictator jovialdictator viay-xcv-y y-xcv-y
gumisiowelove
5678 22c7
Reposted fromcalifornia-love california-love viaolalaa olalaa
8982 104f 500
Reposted fromhorrified horrified viaolalaa olalaa
gumisiowelove
Lubię mieszkać sama i słuchać głośno muzyki, i kąpać się przy otwartych drzwiach, i śpiewać przy sprzątaniu, i gotować sobie sama obiad, i jeść z serialem, i czytać książkę, i sama wszystko sprzątać, i wynosić sama śmieci...
Ale zasypianie sama każdego dnia to najsmutniejsza rzecz na świecie.
— zbk.
Reposted fromzabolandia zabolandia viaesperer esperer
gumisiowelove
7948 8c9f
Reposted frommhsa mhsa viacytaty cytaty
7555 d689 500

yuropyon:

And yet.

Reposted fromongaku88 ongaku88 viaesperer esperer
gumisiowelove
5057 286b 500
Reposted fromcarol91 carol91 viaesperer esperer

March 26 2017

9400 816f 500

studyinginstyle:

My bullet journal spread from last week :)
I’ve been really loving baby pink for January 💕

9401 79a7 500

euphoricstudying:

Daily Planner/Agendas  (printables) Pt.1

Please like or reblog if you use! xx

IG: @euphoricstudying

If you have any questions, please contact me through my ask! ❤️

ACCESS ALL OF MY PRINTABLES HERE

March 25 2017

gumisiowelove
4451 6956
Reposted fromspontaniczna spontaniczna viay-xcv-y y-xcv-y
7629 1e57 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viay-xcv-y y-xcv-y
gumisiowelove
Lubię czytać i pić kawę sama. Lubię jeździć sama autobusem i wracać sama do domu. Mogę wtedy wszystko przemyśleć i puścić wodze fantazji. Lubię jeść i słuchać muzyki sama. Ale w momencie gdy widzę matkę ze swoim dzieckiem, dziewczynę ze swoim ukochanym albo dwie śmiejące się przyjaciółki zdaję sobie sprawę, że choć lubię być sama, nie mam ochoty być samotna.
Reposted fromhisteryczna histeryczna viay-xcv-y y-xcv-y
gumisiowelove
Tak naprawdę, to nic mi się nie stało. Kiedy mocno pierdolnąłem o ziemię, zauważyłem, że jednak można się podnieść. Wystarczy tylko zacząć wykreślać wszystko to, co zabija. Sytuacje, przeżycia, chwile, miejsca i ludzi. Ludzi, którzy potrafią zrobić taki rozpierdol w głowie, że człowiek ląduje albo u psychologa, albo szuka mostu. Można jeszcze inaczej przerwać cierpienie, ale trzeba żyć. Jutro może okazać się lepsze. Jeżeli człowiek nie ma już nic do stracenia, to dlaczego nie może budować pragnień od nowa? Życie czasami bywa więzieniem, gdzie okrutnym strażnikiem staje się ktoś, kogo kochasz. Ale nie ma takiego więzienia, z którego nie można uciec. Nie ma takiego strażnika, którego nie można zabić.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viay-xcv-y y-xcv-y
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl