Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 12 2018

2497 6ccc 500
Reposted fromtwice twice viastrzepy strzepy
gumisiowelove
1358 e983 500
Reposted from4777727772 4777727772 vialaparisienne laparisienne
9421 5e79
Reposted fromunmadebeds unmadebeds vialaparisienne laparisienne
2725 85ad 500
gumisiowelove
Myślę o sobie jako o dość smutnej osobie. (...) Bo na zewnątrz, w kontakcie z ludźmi, robię dużo hałasu, zamieszania, jestem dość intensywna i pogodna. Natomiast tak naprawdę mam raczej smutną, melancholijną naturę.
— A. Kulesza w Zwierciadle
Reposted fromkattrina kattrina vialaparisienne laparisienne
gumisiowelove
1744 83e0 500
Reposted from4777727772 4777727772 vialaparisienne laparisienne
gumisiowelove
5182 8cd2
Reposted fromarbuzy arbuzy viastrzepy strzepy
gumisiowelove
Reposted fromgruetze gruetze viastrzepy strzepy
gumisiowelove
Nie umiem sobie znaleźć miejsca na świecie - wyznała Natalia. - Mam dwadzieścia pięć lat, dyplom zrobiłam na piątkę, jestem wykształcona. I nadal nic nie rozumiem. Nie wiem, czego naprawdę chcę. Czasem mi się zdaje, że do tego stopnia nie wiem, że aż mnie prostu nie ma. Co jest najważniejsze? Jak mam żyć, żeby to było dobre życie? Wciąż próbuję postępować właściwie - i wciąż popełniam błędy, mylę tropy. Kiedy to się skończy?
— Małgorzata Musierowicz, "Córka Robrojka"
Reposted fromcudoku cudoku vialaparisienne laparisienne
gumisiowelove
Jeżeli budujesz jakiekolwiek relacje z ludźmi, czy to przyjaźń, miłość, czy cokolwiek innego, nie ignoruj. Rozmowa nawet najtrudniejsza jest lepsza niż cisza, która nie wiadomo co znaczy. Czasami nie ważne jak cierpliwy potrafisz być, jeśli nie wiesz co się dzieje, to czujesz się niepewnie... Czasami brak słów jest gorszy niż najgorsze słowo.
Reposted fromnutt nutt vialaparisienne laparisienne
gumisiowelove
6872 f44e
J. A.
gumisiowelove
1292 0eee 500
Reposted frommoai moai vialaparisienne laparisienne
gumisiowelove
8955 bddb
gumisiowelove
5414 d926 500
gumisiowelove
Nie ma Cię, ale biorę Cię pod uwagę. Cały czas.

— On
Reposted fromtake-care take-care vialaparisienne laparisienne
gumisiowelove
2542 dd23 500
2494 e626 500

poetsandwriters:

“Man, sometimes it takes you a long time to sound like yourself.”

—Miles Davis

Reposted fromLittleJack LittleJack vialaparisienne laparisienne
gumisiowelove
4233 e2e7
Reposted fromkarahippie karahippie vialaparisienne laparisienne

June 02 2018

2678 ec5f 500
Reposted frommrngiii mrngiii viaflesz flesz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl