Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2018

gumisiowelove
Ludzie też się zmieniają. Zmieniają się w zasadzie ciągle. Lubimy udawać, że ci, których znamy, pozostają tacy sami, ale zmieniają się z dnia na dzień, gdy wyciągają nowe wnioski, zdobywają nowe doświadczenia, przychodzą im do głowy nowe myśli. Może, jak twierdził Heraklit, nie można dwa razy wejść do tej samej rzeki... Ale myślę, że mocniejsza byłaby taka metafora: nie można dwa razy spotkać tej samej osoby.
— Brandon Sanderson
Reposted fromjesienzycia jesienzycia vialaparisienne laparisienne
gumisiowelove
3754 59f6
Reposted fromnezavisan nezavisan vialaparisienne laparisienne
gumisiowelove
Wszystko mówi o miłości, a ty jesteś sama. Czasopisma, radio, piosenki mówią tylko o miłości, od samego początku cały wszechświat zdąża niczym centralny słup w namiocie cyrkowym ku temu jednemu celowi, ku spełnieniu tej jednej nadziei, a ty jesteś sama. (...) Marzysz już tylko o jednym: iść przez życie u czyjegoś boku i patrzeć, jak wszystkie przeszkody padają jedna po drugiej, móc sobie powiedzieć, że żyjesz, istnieć nareszcie ufnie i przyjemnie, może przeżywać bankructwo swoich iluzji, lecz przeżywać to we dwoje, znaleźć choćby kogoś takiego z kim dobrze jest porozmawiać. Poznać kogoś: ta obsesja towarzyszy ci w dzień i w nocy, kradnie ci sen, sprawia, że gorzkniejesz i tracisz nadzieję. I jesteś sama.
— S. Ortiz "Panna samotne serce"
Reposted fromsentymentalna sentymentalna viacytaty cytaty
gumisiowelove
1297 eac3 500
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viastrzepy strzepy
gumisiowelove
3764 5a3c
Reposted fromnezavisan nezavisan viastrzepy strzepy
gumisiowelove
3054 8c73
Reposted frominspiro inspiro viastrzepy strzepy
gumisiowelove
Jak nie dasz rady, to znaczy, że nie dasz rady. A nie, że kończy się świat. Jeśli się nie wyrobisz, to znaczy, że się nie wyrobisz. A nie, że nie można na Ciebie liczyć. Kiedy nie zadowolisz wszystkich, to znaczy, że nie wszyscy będą zadowoleni. A nie, że jesteś bezwartościowy. Kiedy poniesiesz porażkę, to znaczy, że poniesiesz porażkę. A nie, że jesteś porażką.
— "Jak nie drzwiami, to oknem"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viastrzepy strzepy
gumisiowelove
3143 89cd
Reposted fromkarahippie karahippie viastrzepy strzepy
gumisiowelove
5574 5e50
Reposted fromcentrumchujozy centrumchujozy viastrzepy strzepy
gumisiowelove
5219 83a3 500
Reposted fromkaiee kaiee viastrzepy strzepy
gumisiowelove
6760 a0cc
Reposted from4777727772 4777727772 viastrzepy strzepy
gumisiowelove
6130 1926
Reposted frompinkcacaoo pinkcacaoo viastrzepy strzepy
gumisiowelove
Syndrom Stendhala to termin medyczny. Odnosi się do stanu, kiedy obraz albo inne dzieło sztuki jest tak piękne, że oszałamia widza. To forma szoku. Kiedy Stendhal zwiedzał kościół Santa Croce we Florencji w roku 1817, opowiadał, że omal nie zemdlał z zachwytu. Ludzie doznają wtedy palpitacji serca. Mają zawroty głowy. Patrząc na wielkie dzieło sztuki, człowiek zapomina, jak się nazywa, zapomina nawet, gdzie się znajduje. 
— Dziennik - Chuck Palahniuk
Reposted fromvesania vesania vialaparisienne laparisienne
gumisiowelove
Reposted fromPoranny Poranny vialaparisienne laparisienne
gumisiowelove
Reposted fromPoranny Poranny vialaparisienne laparisienne
gumisiowelove
Śpij i przez kilka godzin bądź wolny od wszystkich nieszczęść, jakie sam na siebie ściągnąłeś.
— C. S. Lewis ‘Opowieści z Narnii’
9388 b0db
Reposted frombrumous brumous vialaparisienne laparisienne
gumisiowelove
3146 124f
Reposted fromkarahippie karahippie vialaparisienne laparisienne
gumisiowelove
3640 caf4 500
Reposted fromdilma dilma vialaparisienne laparisienne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl